«ΦΑΣΜΑ» ΑΦΟΙ ΚΑΠΕΝΗ Ο.Ε.

Ατελιέ Γραφικών Τεχνών

 • Στοιχειοθεσία-Πληκτρολόγηση

  Ταχύτατη πληκτρολόγηση μονοτονικών και πολυτονικών κειμένων.

 • Σελιδοποίηση

  Στήσιμο οποιουδήποτε project κάνοντας χρήση των τελευταίων εκδόσεων των κορυφαίων σελιδοποιητικών InDesign CC 2014 και Quark XPress 10.

 • Πολυτονισμός μονοτονικών κειμένων

  Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει συνήθως ο πολυτονισμός που κάνουμε δεν προκαλεί απώλεια των character styles όπως Italic, Bold  κτλ.

 • Μετατροπή πολυτονικών κειμένων σε μονοτονικά

  Η αντίστροφη διαδικασία.

 • Ανασελιδοποίηση

  Μετατροπή σε σύγχρονο σελιδοποιητικό περιβάλλον βιβλίων που είχαν δημιουργηθεί με παλαιά προγράμματα π.χ. Quark 3, 4, 5 κτλ.

 • Γραμματοσειρές

  Επεξεργασία γραμματοσειρών με σκοπό την custom βελτίωσή τους αλλά και μετατροπή αυτών σε οποιονδήποτε τύπο όπως Postscript, TrueType, OpenType.

 • Digital Publishing

  Δημιουργία ψηφιακών βιβλίων είτε στην κλασική reflowable μορφή είτε στο πιο πρόσφατο format το fixed layout. Το τελευταίο σαρώνει με επιτυχία την Αμερική και είναι ιδανικό για project με βαριά εικονογράφηση αλλά και οπουδήποτε κρίνεται σημαντική η διατήρηση της έντυπης μορφής. Το fixed layout αποτελεί πιστό αντίγραφο του pdf που παραδίδουμε. Η άψογη σελιδοποιητική προετοιμασία αλλά και η μετέπειτα έντονη διεργασία στον κώδικα html δίνει ακόμα και στην reflowable μορφή μια “έντυπη” όψη.

Made with Adobe Muse